- Selvmotsigelse

RYFYLKE: Den 12. mars avholdes en konferanse i Hjelmeland der poenget er å få bøndene i Ryfylke til å legge ut flere hyttetomter og bygge utleiehytter. Mange kommuner med boplikt legger forholdene til rette for hyttebygging og driver aktiv markedsføring for å lokke turister.