Hva gjør vi med voldelige menn?

TV VEST: 18.29 på TV Vest i kveld tar debatten: Hvorfor tyr menntil vold, og hva kan forhindre den?