Bryne torg ikke bilfritt

Kongens brynebesøk i 2001 gjorde torget bilfritt med Garborg skuende utover plassen. Men bilene overkjører forbudet.