Skjerabergløa kan bli revet

nærbø: Den gamle løa på Skjæraberget på Nærbø kan nå bli revet. I 1994 innløste Hå kommune det som var igjen av gården Skjæraberget til boligbygging. I reguleringsplanen inngikk den nesten 500 m2 store løa som bevaringsverdig, og skulle istandsettes.