Går ut av styret i Rogaland Taxi

Fire styremedlemmer og et varamedlem trekker seg fra styret i Rogaland Taxi på grunn av strid om revisjon.