Bygger seg fattig

Barnehager, skoler, servicebygg på kaien, omsorgsboliger ogservicesentre for eldre er blant byggeprosjektene som de siste femseks årene har medvirket til rekordhøy lånegjeld i Eigersundkommune.