Økt registrering av kjøletårn

Eiere av kjøletårn kan om få måneder bli pålagt å rapportereinstallasjonene sine til lokale registre.