- Arroganse og latterliggjøring

I februar i fjor døde Gunhild Tjessems bror i arresten tilpolitikammeret i Stavanger. Politiets oppførsel overfor henne harvært en ekstra belastning.