Kultursjef i eget hus

Da Astri Rysstad vokste opp i Valle i Setesdal, fikk hun råd fra eteldre familiemedlem.