Fornøyd lensmann i Gjesdal

Lensmann Odd Heggø i Gjesdal sier seg godt fornøyd med en oppklaring av fire av seks forbrytelser.