Klager Norge til Strasbourg

Justisminister Odd Einar Dørum og riksadvokat Tor Axel Busch erblant dem som søsteren til den avdøde basehopperen Terry Forrestalvil klage inn for Strasbourg.