Kornet brer seg på Jæren

Kornarealene på Jæren vokser. Du kan se det fra bilvinduet. Viktigste årsak er færre melkekyr og dermed mindre behov for gras. Men alt kornet går til kraftfôr.