Avventer svar fra oppdretter

Skadedyr og støy er det kommunens helseavdeling vurderer i sakersom omhandler andre husdyr enn hund og katt.