Ingen vet hvordan barna har det

De voksnes tidsklemme har det vært forsket mye i. Hvordan barn opplever travelheten vet vi derimot lite om. Nå etterlyses en omfattende levekårsundersøkelse for barn.