Farvel til klasserommet

Her ser du hvordan fylkeskommunen vil bygge nye skoler i Rogaland. Elevene må si farvel til fast pult og klasserom. Lærerne mister lærerrommet.