Rogfast utredes videre

I et ekstraordinært formannskapsmøte — i pausen under mandagens bystyremøte - vedtok flertallet at ferjefri forbindelse over Boknafjorden bør konsekvensutredes fullstendig med tre alternativer.