Stor semje om kutt

Formannskapet si kuttliste på drygt 12 millionar kroner blei samrøystes vedteken i kommunestyret i går kveld.