Tveit kan bli delt og selt på auksjon

Tveit vidaregåande skule på Nedstrand i Tysvær, med millionverdiar i oppdrettskonsesjon og stor skulegard, kan bli selt til høgstbydande.