Jærbu vil gjøre Europa grønnere

Fra skogfattige Jæren skal Arne Sæbø vise hvordan det kan bli flereog sunnere trær i Europas mange travle byer.