Alvheim usikker på Rohypnol-forbud

Leder John I. Alvheim (Frp) i Stortingets sosialkomite vil ikke uten videre gå inn for et forbud mot Rohypnol. — Selv om preparatet misbrukes i visse miljøer, må vi også ta hensyn til de som har god effekt av det i medisinsk sammenheng, sier han.