- Tiltalte ønskte å krenka dommaren

Den uinviterte julegjesten hos høgsterettsdommar Magnus Matningsdal bør få 60 dagar i fengsel, meiner statsadvokaten.