Krever kollektivsatsing på Forus

Byplansjefene i Stavanger, Sandnes og Sola er samkjørte om kravet til strakstiltak på Forus.