- Se, Aksjon Jærvassdrag nytter

Reidar Helliesens utfall mot Aksjon Jærvassdrag i fylkestingettirsdag blir ikke tatt nådig opp på Jæren.