- Diskuterer ikke intern uro i pressen

Ingeborg Vinje, nyvalgt styreleder ved Krisesenteret i Stavanger, nekter å snakke åpent om konfliktene ved senteret.