Gebyr-bom

Flere hundre bilister har urettmessig fått krav om straffegebyr etter å ha passert bompengestasjonen på Kvinesheia.