Sykehjem på anbud koster ekstra

Arbeidet med å konkurranseutsette driften av Jåtten Øst-sykehjemmet blir anbefalt stoppet av prosjektlederen. Politikerne vil heller betale seg ut av knipen.