Flytter sandtaket over Figgjoelva

Pukkverk-eier Kai Vaule har møtt motstand på alle fronter han har forsøkt, men han gir ikke opp. Han har 6-7 år på seg til å få godkjent en utvidelse av anlegget på Foss-Eikeland.