Respektløs kjøring på kirkegårdene

Flere har reagert på unødvendig bilkjøring på gravlunden ved Soma Kapell.