Midlertidig havn for Ryfylkerådet

Et knapt flertall av politikerne i Strand gikk i går inn for den omstridte omorgani— seringen av Ryfylke- rådet. Men de aksepterer ikke at sekreteriatet skal ligge på Hjelmeland til evig tid.