Kostnadsjakt gir mer stivbeint SFO

Fleksible SFO-ordninger koster dyrt. Nå sier Stavanger opp elever med 40 og 80 prosent plasser.