Distriktskamp i Ølen

Sittende ordfører vant omkampen om orførervervet i Ølen kommune.Arne Bergsvåg vant med 56 prosent av stemmene, mens Rune Hetlandfikk 44. Valgdeltagelsen var på 60 prosent.