Hjelmeland populær hos eldre

RYFYLKE: — Hvert år får vi tilflyttende rundt ti pensjonister. Det er mye i forhold til folketallet her, sier rådmann Øyvind Bergøy i Hjelmeland.