Barn med mobilhjerner

Da jeg kjøpte mobiltelefon til min datter til jul, trodde jeg det ville bli lettere å få kontakt. Men ingen 12-åringer gidder å prioritere meldinger eller samtaler fra en farsgubbe på 40 som bare er opptatt av trivielle ting, skriver journalist Geir T. Hagen.