Barn bor lenge på hospits

To av sju helse— og sosialdistrikt i Stavanger, Storhaug og Hillevåg, forteller at de har plassert til sammen 10 barn på hospits de siste to årene.