Bøndene rydder opp i eget avfall

Bøndene er i gang med å rydde opp i egne avfallsstrømmer takket være nye innsamlings— og returordninger. Et jærsk pilotprosjekt skal vise vei for resten av landet.