Gift i to gonger 50 år

Det var om natta ting føregjekk den gongen. Gutar rodde over fjorden i mørkret for å treffa kjærasten, og jenter tok av seg skoa på rimfrosten for ikkje å bli høyrde då dei sneik seg inn.