Flere egenmeldinger skal redusere fraværet

De ansatte i Sandnes kommune sliter med høyt sykefravær. Nå svarer ledelsen med å innføre 12 årlige egenmeldinger for samtlige 4000 ansatte.