Vil vurdere aksjon

Dette virker ikke helt bra, men det er for tidlig å si om vi kommer til å aksjonere, sier Håvard Ryan (rv).