Avskjed med Taher Hamidi

— Kurdere har flyktet fra brutale tilstander i hjemlandet for åoppnå fred og frihet her i Norge, ikke for å oppleve en så tragiskhendelse.