Nytt tilbod i rus og psykiatri

Ei ny avdeling for dei vanskelegaste av dei vanskelege. Det foreslår RPS ved rulleringa av opptrappingsplanen for psykiatri.