Vekter skal passe dement

I dag sendes demente Jostein Melbye fra sykehuset til Tasta sykehjem. Der venter en Securitas-vakt, som skal se etter ham fra morgen til kveld de nærmeste dagene.