Maler med slegge og stein

Du trenger ikke fargeskrin når du har en steinsamling.