Politisk torg-rør på Nærbø

Føljetongen om Nærbø torg held fram. Hå formannskap greidde i går ikkje å gi ei tilråding til kommune— styret om kva som skal skje med torget. Dei ga tre.