Leter etter grunnvann

Hå kommune og IVAR (Interkommunalt vann-, avløps— og renovasjonsverk) skal nå vurdere om man skal fortsette letingen etter et mulig grunnvannsreservoar i området Elgane-Ueland ved Varhaug.