Permisjoner ved Lafjord Salmon

Nesten 50 ansatte i lakserøykeriet Lafjord Salmon kan bli permittert i inntil åtte uker.