Vegvesenet varsler nye skilt og ekstra myntfelt

Straksutsetting av to nye skilt ved bomstasjonen på Bråstein,manuell dirigering i alle pressperioder og nytt ekstra myntfelt tilneste år.