Havnesjefen foreslår skole ved gjestehavna

Når man planlegger bygging av ny videregående skole i Vågen-området, er det flere tomter som bør undersøkes.