Strid på Bergeland

Også ved Bergeland videregående skole har man et eget innsamlingsprosjekt, uavhengig av Operasjon dagsverk. Men på Bergeland ønsker lektorlaget at prosjektet avvikles.