- Utrolig vingling av Stortinget, sier Sevland

FRAKT: Kampen om bygging av ny godsterminal for Nord-Jæren har blitt en varm politisk potet. Lokalpolitikerne har vedtatt at dobbelsporet på Jærbanen skal bygges før den nye godsterminalen på Ganddal, men de kan ha gjort opp regning uten vert.