Deponiplanene ruller videre

Det har lenge vært stille rundt planene om et deponi for lavradioaktiv avfall (LRA) i Sokndal. Oljeindustrien (OLF) har sagt nei takk til Sokndal og vil heller deponere LRA i Gulen kommune. OLF mener deponiet i Sokndal er overdimensjonert og alt for dyrt.